TYTUŁ SZKOLENIA

Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Autyzm

OPIS SZKOLENIA Diagnoza specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. Rodzaje diagnozy i sposoby jej dokonywania. Czym jest autyzm, triada diagnosytyczna. Praca z uczniem ze spektrum autyzmu.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 168 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Janiszak Emilia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: