TYTUŁ SZKOLENIA

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

OPIS SZKOLENIA Czym jest autyzm i Zespół Aspewrgera - triada diagnostyczna. Autyzm - fazy rozwoju. Dziecko z autyzmem i ZA w szkole. Praca z uczniem ze spekktrum autyzmu - wsdkazówki dla nauczyciela.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 63 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Legnicy. Kontakt: tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
Legnica
Janiszak Emilia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: