TYTUŁ SZKOLENIA

Praca zdalna w celu przeciwdziałania COVID-19 (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Aspekty prawne pracy zdalnej, bezpieczeństwo i higiena pracy nauczyciela na stanowisku komputerowym, wypadki przy pracy podczas pracy zdalnej.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele, dyrektorzy
TYP SZKOLENIA warsztaty (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 42 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN we Wrocławiu. Kontakt: tel. 508-691-035, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.12.2020 r., godz. 16.00-17.30. Narzędzie: Microsoft Teams.
WYBIERZ TERMIN
2020-12-15
Wrocław
Nadolska Sylwia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: