TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia, jako miejsce wymiany doświadczeń nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

OPIS SZKOLENIA Zapoznanie z założeniami sieci współpracy i samokształcenia oraz ich celami. Tworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Rozpoznanie potrzeb uczestników spotkania oraz opracowanie wspólnego planu działania.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA Sieci (zdalne)
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) Forma bezpłatna
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Ośrodek koordynujący DODN Filia w Wałbrzychu, ul. Rynek 6, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wałbrzych2:
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. Godz.: 14.00-16.00
WYBIERZ TERMIN
2020-11-18
Wałbrzych
Lato Agnieszka
Logowanie / Rejestracja
2021-01-27
Wałbrzych2
Lato Agnieszka
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: