TYTUŁ SZKOLENIA

Naruszenia praw dziecka i dobra dziecka w szkole w nauczaniu zdalnym - aktualny stan prawny

OPIS SZKOLENIA Prawa człowieka a prawa dziecka. Dobro dziecka. Aktualny stan prawny w przypadku naruszenia praw dziecka, dobra dziecka przez nauczyciela w nauczaniu zdalnym.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: edukacja humanistyczna
ADRESAT Nauczyciele zainteresowani regionalizmem
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 63 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Jeleniej Górze. Kontakt: tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Jelenia Góra2: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Jeleniej Górze. Kontakt: tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Jelenia Góra3: Ośrodek koordynujący szkolenie: DODN Filia w Jeleniej Górze. Kontakt: tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Edycja 1: 24.02.2021 r., godz. 14.00-17.00. Edycja 2: 22.03.2021 r., godz. 14.00-17.00. Edycja 3: 19.04.2021 r., godz. 14.00-17.00. Narzędzie: Microsoft Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-02-24
Jelenia Góra
Szwedowska Jolanta
Logowanie / Rejestracja
2021-03-22
Jelenia Góra2
Szwedowska Jolanta
Logowanie / Rejestracja
2021-04-19
Jelenia Góra3
Szwedowska Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: