TYTUŁ SZKOLENIA

Jak osiągnąć cel, oprzeć się presji i nie dać się zmanipulować?

OPIS SZKOLENIA Metody wywierania wpływu i umiejętności dostosowania się do wzorców komunikacyjnych w szkole. Techniki manipulacji i antymanipulacji. Kształtowanie własnych zachowań w kontaktach z ludźmi. Radzenie sobie z trudnym słuchaczem (uczniem, rodzicem, współpracownikami).
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Kadra kierownicza oświaty i zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty i kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 63 zł
LOKALIZACJA
Jelenia Góra: Ośrodek koordynujący szkolenie zdalne: DODN Filia w Jeleniej Górze. Kontakt: tel. 508-690-953, dos.jelenia@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Jelenia Góra2:
DODATKOWE INFORMACJE 10.06.2021 r., 15:00 - 17:15. Narzędzie: Microsoft Teams.
WYBIERZ TERMIN
Jelenia Góra
Korzeniewski Zygmunt
Logowanie / Rejestracja
2021-06-10
Jelenia Góra2
Korzeniewski Zygmunt
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: