TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli matematyki i informatyki (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Sieć współpracy i samokształcenia jest międzysszkolnym zespołem nauczycieli współpracujących ze sobą w zakresie: - kształtowania u uczniów umiejętności myślenia komputacyjnego, - dzielenia się wiedzą, pomysłami, własnymi spostrzeżeniami oraz materiałami dydaktycznymi, - doskonalenia nowoczesnych technik i metod nauczania. Członkowie sieci wspólnie rozwiązują napotkane problemy w procesie nauczania, w miarę potrzeby mogą sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.00 - 16.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-12
Wrocław
Bajor Stanisław
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: