TYTUŁ SZKOLENIA

Przedsiębiorczy belfer (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Wymiana doświadczeń; Promowanie kreatywności, inicjatywności w procesie dydaktycznym i wychowawczym; Organizowanie wydarzeń proprzedsiębiorczych; Współpraca z podmiotami zewnetrznymi promującymi rozwijanie przedsiębiorczości.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Kadra szkół i placówek oświatowych zainteresowana obszarem
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Platforma Moodle.
WYBIERZ TERMIN
2022-01
Wrocław
Bieńkuńska Barbara
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: