TYTUŁ SZKOLENIA

Poznać i zrozumieć Świat - sieć współpracy nauczycieli zajmujących się edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Wyzwania współczesnego świata w kontekście celów zrównoważonego rozwoju. Rola szkoły w dążeniu do bardziej zrównoważonego świata. Wykorzystanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów do realizacji treści globalnych. Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci oraz tworzenie płaszczyzny współpracy między szkołami.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Nauczyciele zainteresowani edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.30-17.00. Terminy: 2021-09-22; 04.10.21, 26.10.21, 03.11.21, 04.01.22, 16.02.22, 03.03.22, 05.04.22, 27.04.22, 16.05.22
WYBIERZ TERMIN
2021-10-26
Wrocław
Zabierowska Lilianna
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: