TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Merytoryczne wsparcie nauczycieli uczących języka polskiego jako obcego lub drugiego. Rozwijanie kompetencji dydaktycznych, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy między uczestnikami sieci.  
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja humanistyczna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 16.00-17.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-09-30
Wrocław
Pac-Marcinkowska Krystyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: