TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem elementów tutoringu w szkole (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Wsparcie dla nauczycieli chcących wykorzystać w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej elementy metody tutoringu (wychowawczego i dydaktycznego) w szkole. Rozwijanie kompetencji budowania relacji intra- i interpersonalnych. Wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy między uczestnikami sieci.  
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.30-17.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams. Terminy: 2021-09-28; 2021-10-27; 2021-11-22;
WYBIERZ TERMIN
2021-10-27
Wrocław
Zabierowska Lilianna
Mucha Mariola
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: