TYTUŁ SZKOLENIA

Sieć współpracy nauczycieli pracujących z uczniem uzdolnionym humanistycznie (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Merytoryczne wsparcie nauczycieli -humianistów. Rozwijanie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych, wymiana doświadczeń oraz nawiązywanie współpracy między uczestnikami sieci.  
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja humanistyczna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 16.00-17.30. Terminy: 2021-09-20; 2021-10-12; 2021-11-25
WYBIERZ TERMIN
2021-09-20
Wrocław
Lubańska Małgorzata
Pac-Marcinkowska Krystyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: