TYTUŁ SZKOLENIA

Dziecko w traumie lub chorobie przewlekłej (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Psychologiczne aspekty traumy, rodzaje traumy. Dziecięcy stres pourazowy. Trauma ucznia a zagrożenia dla nauczyciela. Praca i sposoby postępowania z dziećmi przeżywającymi traumę lub PTSD. Choroby przewlekłe u dzieci w wieku szkolnym.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) (Liczba os. x 12 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Legnica
Janiszak Emilia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: