TYTUŁ SZKOLENIA

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z ADHD (zdalne) (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Potrzeby edukacyjne ucznia i charakterystyka ucznia z określonymi niepełnosprawnościami. Nadpobudliwość psychoruchowa – charakterystyka zaburzeń (ADHD). Metody, techniki pracy z uczniem z ADHD. Wskazówki do pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo.
OBSZAR TEMATYCZNY ROZWÓJ ZAWODOWY NAUCZYCIELA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Legnica
Janiszak Emilia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: