TYTUŁ SZKOLENIA

Wykorzystanie metod coachingowych w motywowaniu uczniów do nauki i rozwoju (zdalne) (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Metody coachingowe w kontakcie indywidualnym oraz w pracy z grupą. Umiejętności wykorzystania technik coachingowych w określaniu celów ucznia. Sposoby wydobywania i określania potencjału ucznia.Metody coachingowe jako narzędzia do podtrzymywania motywacji.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Legnica
Janowska Maria
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: