TYTUŁ SZKOLENIA

Organizacja wycieczki szkolnej w nowych realiach oświatowych (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Podstawy prawne organizacji wycieczek szkolnych. Zasady organizacji wycieczek. Dokumentacja wycieczki szkolnej. Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczycieli podczas wycieczki, organizowanej przez szkołę lub placówkę oświatową - zwłaszcza w warunkach rygoru sanitarnego.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) (Liczba os. x 12 zł x liczba godzin szkolenia) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Legnica: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: