TYTUŁ SZKOLENIA

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z ADHD

OPIS SZKOLENIA Potrzeby edukacyjne ucznia i charakterystyka ucznia z określonymi niepełnosprawnościami. Nadpobudliwość psychoruchowa – charakterystyka zaburzeń (ADHD). Metody, techniki pracy z uczniem z ADHD. Wskazówki do pracy z uczniem nadpobudliwym psychoruchowo.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 5
CENA (PLN) 125 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.00-18.00.
WYBIERZ TERMIN
2021-10
Legnica
Janiszak Emilia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: