TYTUŁ SZKOLENIA

Właściwy nadzór dyrektora szkoły lub placówki nad awansem zawodowym nauczyciela

OPIS SZKOLENIA Aktualna podstawa prawna awansu zawodowego nauczycieli i działań dyrektora. Zadania dyrektora związane z awansem zawodowym nauczycieli. Ocena dorobku zawodowego po zakończeniu stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli. Ustalanie stopnia realizacji planu rowoju zawodowego. Dokumentowanie działań nadzorczych w obszarze awansu zawodowego nauczycieli. Rola dyrektora jako członka komisji egzaminacyjnej i kwalifikacyjnej. Odpowiedzialność dyrektora w kontekście awansu zawodowego nauczycieli.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 150 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.00-18.00.
WYBIERZ TERMIN
2021-11
Legnica
Lewandowski Jan
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: