TYTUŁ SZKOLENIA

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Proces uczenia się. Elementy procesu uczenia się podlegajace zróżnicowaniu ze względu na potzreby rozwojowe i edukacyjne uczniów. Ocenianie osiągnięć uczniów w zróżnicowanym procesie uczenia się.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Legnica: Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Legnicy, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-162, dos.legnica@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.45 -19.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-10-07
Legnica
Tkaczyk Urszula
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: