TYTUŁ SZKOLENIA

Indywidualizacja procesu nauczania - uczenia się w szkole

OPIS SZKOLENIA 1. Indywidualizacja procesu nauczania a prawo oświatowe. 2. Diagnoza potrzeb i mozliwości uczniów jako podstawa indywidualizacji procesu nauczania - uczenia się. 3. Elementy procesu nauczania podlegające indywidualizacji. 4. Różne sposoby indywidualizowania pracy z uczniem na zajęciach szkolnych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) (12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wałbrzych: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN Filia w Wałbrzychu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-690-899, dos.walbrzych@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do uzgodnienia
Wałbrzych
Pac-Marcinkowska Krystyna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: