TYTUŁ SZKOLENIA

Motywacja uczniów do nauki (zdalne) (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA 1. Czym jest motywacja? 2. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna. 3. Motywacja w praktyce szkolnej. 4. Najważniejsze czynniki motywujące ucznia do nauki. 5. katalog sposobów motywowania uczniów. 6. Metody wspierające. 7. Metody aktywizujące. 8. Jak wspomóc motywację ucznia do nauki? - dyskusja.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Bajor Stanisław
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: