TYTUŁ SZKOLENIA

Neurodydaktyka w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Stany sprzyjające i niesprzyjające uczeniu się dzieci z perspektywy neurobiologicznej: ewolucja centralnego układu nerwowego a uczenie się; fizjologia i psychologia; pamięć. Wnioski wynikające z neuronauk dla planowania procesów edukacyjnych. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi w przedszkolu i klasach I-III – rozwiązania praktyczne: zasady prowadzenia zajęć przyjaznych mózgowi; techniki służące rozwijaniu koncentracji uwagi dzieci. Proces nabywania kompetencji kluczowych dzieci w wieku 5 – 7 lat, niezbędnych dla funkcjonowania w szkole.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) (12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: