TYTUŁ SZKOLENIA

Mobbing i dyskryminacja w szkole/placówce oświatowej - zasady przeciwdziałania oraz postępowanie w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu i dyskryminacji w pracy (zdalne) (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Podstawa prawna przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz postępowania w przypadku podejrzenia stosowania mobbingu lub dyskryminacji w pracy. Mobbing, dyskryminacja, molestowanie i molestowanie seksualne – podobieństwa i różnice. Odpowiedzialność prawna z tytułu mobbingu i dyskryminacji.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Norkowska Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: