TYTUŁ SZKOLENIA

Wychowanie do życia (w każdej) rodzinie (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Omówienie wybranych zagadnień z problematyki wychowania do życia w rodzinie w kontekście tolerancji i równego traktowania z uwzglądnieniem różnych modeli rodziny (rodzian niepełna, niepełnośprawności, odmienne postrzeganie funkcji poszczególnych członków rodziny, itp.).
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) (12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Stempel Lech
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: