TYTUŁ SZKOLENIA

Szkoła promująca zdrowie (zdalne) (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Zasady tworzenia szkoły lubprzedszkola promującego zdrowie. Podejmowanie działań i prowadzenuie dokumentacji w ramach SPZ. Omówienie możliwości zaangażowania uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników niepedagogicznych szkoły w działania na rzech SPZ. Wspólpraca ze środowiskiem lokalnym.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Stempel Lech
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: