TYTUŁ SZKOLENIA

Aktywna lekcja z zastosowaniem technologii cyfrowych - włączanie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do realizacji działań dydaktycznych w szkole (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA 1. Pozytywne wzorce i wypracowanie nawyku wykorzystywania nowych technologii. 2. Nowoczesne metody pracy z wykorzystaniem TIK – ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia na odległość. 3. Narzędzia wizualne i dźwiękowe dostępne online na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych. 4. Generatory zadań i kart pracy. 5. Cyfrowe oraz tradycyjne analogowe aktywności podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) (12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: