TYTUŁ SZKOLENIA

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów z zastosowaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA 1. Czynniki warunkujące oraz utruniające kształtowanie kreatywności i innowacyjności, w tym kreatywność dzieci i młodzieży. 2. Innowacyjne podejścia pedagogiczne, metody oraz techniki uczenia się i nauczania z wykorzystaniem TIK. 3. Wspieranie kreatywności i postaw proinnowacyjnych z wykorzystaniem TIK. 4. Dobre praktyki i pomysły na wykorzystanie w szkole TIK. 5. Przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów - bank pomysłów.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rady szkoleniowe
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) (12 zł x liczba godzin szkolenia x ilość osób) + koszty dojazdu
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: