TYTUŁ SZKOLENIA

Szkolny lider wspierania uzdolnień (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Idea dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Zasady wstąpienia do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnienia. Procedury identyfikacji i diagnozy zainteresowań i uzdolnień uczniow. Strategie, formy i metody pracy z uczniem uzdolnionym. Monitorowanie i ewaluacja szkolnego programu rozwijania zainteresowań i wspierania uzdolniń. Współpraca szkoły z rodzicami i instytucjami na rzecz wspiewrania uzdolnień uczniów.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele oraz osoby, które będą pełniły funkcję szkolnego lidera wspiarania uzdolnień
TYP SZKOLENIA kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 40
CENA (PLN) 1000 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2021-12
Wrocław
Nawrotek Halina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: