TYTUŁ SZKOLENIA

Programowanie i kodowanie w edukacji wczesnoszkolnej przy użyciu dostępnych narzędzi cyfrowych (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Obowiązująca podstawa programowa z informatyki w klasach I-III Szkoły Podstawowej. Realizacja podstawy programowej pomimo trudnych warunków pracy. Posługiwanie się podstawowymi funkcjami środowiska programistycznego Scratch. Rozwiązywanie zadań, zagadek i łamigłówek. Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów. Opracowanie własnych propozycji i scenariuszy lekcji z zastosowaniem dostępnych narzędzi cyfrowych i TIK.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA kursy doskonalące
ILOŚĆ GODZIN 12
CENA (PLN) 300 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2021-09
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: