TYTUŁ SZKOLENIA

Analiza tekstów kultury - ABC dzieła sztuki (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Realizacja treści podstawy programowej na plastyce: analiza i interpretacja dzieł sztuki współczesnej. Warstwy semantyczna i formalna dzieła. Interpretacja dzieła sztuki w kontekście epoki. Aktywizowanie uczniów uczenia się przez uczenie innych - analiza porównawcza dwóch dzieł.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja humanistyczna
ADRESAT Nauczyciele plastyki, nauczyciele języka polskiego, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.45 - 19.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-12-16
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: