TYTUŁ SZKOLENIA

Sztuka bawi, uczy, integruje - warsztaty inspirowane dziełami sztuki

OPIS SZKOLENIA Zabawy plastyczne inspirowane dziełami sztuki. Wykorzystanie narzędzi TIK w realizacji zajęć plastycznych. Poszerzanie wiedzy o środkach artystycznego wyrazu i histori sztuki poprzez aktywność plastyczną uczniów. Warsztaty plastyczne integrujące zespół.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele plastyki, wychowawcy świetlicy, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.45-19.00.
WYBIERZ TERMIN
2022-03-10
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: