TYTUŁ SZKOLENIA

Terapia przez twórczość- wpływ zajęć artystycznych na wzmocnienie samooceny dziecka

OPIS SZKOLENIA Wspieranie rozwoju podopiecznych - poszukiwanie mocnych stron ucznia z wykorzystaniem aktywności plastycznej. Warsztaty z elementami artetrapii: analiza emocji, autorefleksja i ich wizualizacja. Próba zdefiniowania tego, co jest ważne, swoich dążeń i budowanie świata wartości. Poszukiwanie swojego miejsca w grupie i kształtowanie poczucia sprawstwa oraz samokontroli.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Nauczyciele wychowawcy, nauczyciele plastyki, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2:
DODATKOWE INFORMACJE 15.45 - 19.00.
WYBIERZ TERMIN
2021-11-05
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
2022-05-26
Wrocław2
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: