TYTUŁ SZKOLENIA

Metodyka edukacji przedszkolnej

OPIS SZKOLENIA Zasady pracy pedagogicznej w przedszkolu.Podstawa programowa jako dokument regulujący pracę wychowawczo-dydaktyczną w przedszkolu. Programy wychowania przedszkolnego.Plany miesięczne pracy wych.-dydaktycznej w przedszkolu. Planowanie pracy indywidualnej z dzieckiem. Zasady konstruowania scenariuszy zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
ADRESAT Nauczyciele edukacji przedszkolnej
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 16.00-20.00.
WYBIERZ TERMIN
2021-09-16
Wrocław
Kowalczyk Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: