TYTUŁ SZKOLENIA

Jak efektywnie wykorzystać TEAMS w pracy zdalnej z uczniami (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Zakładanie zespołów. Zarządzanie kalendarzem i planowanie spotkań. Projektowanie i prowadzenie wirtualnych zajęć. Udostępnianie ekranu i materiałów. Współpraca na wirtualnej tablicy. Praca w grupach - tworzenie pokoi, tworzenie kanałów i zarządzanie nimi. Czat 1:1 i grupowy, wzmianki i tworzenie ogłoszeń. Tworzenie notesów klasowych w aplikacji OneNote. Przydzielanie i ocenianie zadań uczniów w module Zadania.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 200 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2:
DODATKOWE INFORMACJE 15.00-18.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-09-23
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
2021-12
Wrocław2
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: