TYTUŁ SZKOLENIA

Jak skutecznie uczyć matematyki i innych przedmiotów ścisłych w warunkach pandemii (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Jak uczyć skutecznie w warunkach pandemii? Od czego będzie zależeć efektywność nauczania? Jakie metody i strategie sprzyjają uczeniu w warunkach pandemii. Jak celowo analizować i wykorzystywać wyniki diagnoz i egzaminów zewnętrznych. Jak oceniać uczniów i jakich błędów w ocenie unikać podczas nauki stacjonarnej i nauki online. Formułowanie wniosków do korekty nauczycielskich systemów nauczania.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 50 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2:
DODATKOWE INFORMACJE 15.00-16.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-09-30
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
2022-02
Wrocław2
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: