TYTUŁ SZKOLENIA

Metody i formy pracy z uczniem z dyskalkulią (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Pojęcie dyskalkulii rozwojowej. Rozpoznawanie ryzyka dyskalkulii. Rodzaje dyskalkulii. Dyskalkulia a dysleksja. Rozpoznawanie ryzyka dyskalkulii. Wskazówki do pracy z uczniem z problemem dyskalkulii. Dyskalkulia w przepisach prawa oświatowego.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2:
DODATKOWE INFORMACJE 15.00-18.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-10-21
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
2022-04
Wrocław2
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: