TYTUŁ SZKOLENIA

Matematyczny inkubator (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Tworzenie przyjaznego środowiska do nauki matematyki. Rozpoznawanie i pielęgnowanie potencjału matematycznego uczniów. Twórcza matematyka - Inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań i zdolności matematycznych.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: Edukacja matematyczno-przyrodnicza i technologie informacyjne
ADRESAT Nauczyciele matematyki w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 75 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15.00-17.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-03
Wrocław
Lazar Jolanta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: