TYTUŁ SZKOLENIA

Jak oceniać ucznia z doświadczeniem migracji

OPIS SZKOLENIA Rodzaje błędów językowych. Testy językowe i ich rodzaje. Ocenianie wypowiedzi ustnych i pisemnych. Demonstrowanie umiejętności ucznia (np. portfolio).
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Nauczyciele uczący języka polskiego jako obcego
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 150 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 16.00-18.15. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-02
Wrocław
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: