TYTUŁ SZKOLENIA

Kreatywny nauczyciel (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Czym jest kreatywność, innowacyjność i jak je można rozumieć? Rola i znaczenie komunikacji (inter- i intrapersonalnej) w pracy zespołowej. Operacje intelektualne biorące udział w procesie twórczym. Przykładowe metody i techniki myślenia kreatywnego: 6 Myślących Kapeluszy Edwarda de Bono, Technika Walta Disneya. Wybrane przykłady ćwiczeń i gier związanych z kreatywnością i myśleniem innowacyjnym. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem wybranych metod i technik.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) 100 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2021-10
Wrocław
Mucha Mariola
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: