TYTUŁ SZKOLENIA

Pierwsza pomoc w dobie epidemii COVID-19 (zdalne)

OPIS SZKOLENIA 1. Podstawowe pojęcia SARS-CoV-2, COVID 19, drogi zakażenia, objawy, przebieg choroby. 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy przy krwawieniach, oparzeniach, epilepsji, złamaniach, porażeniu prądem, zatrzymania krążenia. 3. Pierwsza pomoc podczas zatrzymania krążenia u osoby z podejrzeniem COVID 19. 4. Środki ochrony indywidualnej podczas udzielania pomocy u osób z podejrzeniem COVID 19. 5. Zasady i postepowanie z użyciem AED. 1. Podstawowe pojęcia SARS-CoV-2, COVID 19, drogi zakażenia, objawy, przebieg choroby. 2. Zasady udzielania pierwszej pomocy przy krwawieniach, oparzeniach, epilepsji, złamaniach, porażeniu prądem, zatrzymania krążenia. 3. Pierwsza pomoc podczas zatrzymania krążenia u osoby z podejrzeniem COVID 19. 4. Środki ochrony indywidualnej podczas udzielania pomocy u osób z podejrzeniem COVID 19. 5. Zasady i postepowanie z użyciem AED.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 50 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 12:00-14:00
WYBIERZ TERMIN
2022-01-21
Wrocław
Nadolska Sylwia
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: