TYTUŁ SZKOLENIA

Prawne uwarunkowania funkcjonowania świetlic szkolnych

OPIS SZKOLENIA Podstawy prawne funkcjonowania świetlic szkolnych. Kwalifikacje nauczyciela do pracy w świetlicy szkolnej. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności nauczyciela świetlicy.Regulamin i plan pracy świetlicy szkolnej. Pomieszczenia do pracy świetlicowej i wyposażenie świetlicy. Dokumentacja świetlicy szkolnej.
OBSZAR TEMATYCZNY ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
ADRESAT dyrektorzy i kadra kierownicza przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 8
CENA (PLN) 200 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2021-09
Wrocław
Norkowska Ewa
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: