TYTUŁ SZKOLENIA

Bezpieczny Dolnoślązak – współpraca szkoły ze służbami na rzecz bezpieczeństwa na podstawie doświadczeń z Programu

OPIS SZKOLENIA Podstawowe zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole/placówce oświatowej wynikające z przepisów prawa. Elementy szkolnego systemu bezpieczeństwa. Rozpoznawanie zagrożeń oraz sposoby przeciwdziałania na podstawie doświadczeń z realizacji Programu - Bezpieczny Dolnoślązak.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 50 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
2021-10-29
Wrocław
Stempel Lech
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: