TYTUŁ SZKOLENIA

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w edukacji zdalnej z zastosowaniem nowych technologii cyfrowych (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. Realizacja podstawy programowej pomimo trudnych warunków pracy. Czynniki warunkujące oraz utrudniające kształtowanie kreatywności i innowacyjności, w tym kreatywność dzieci i młodzieży. Innowacyjne podejścia pedagogiczne, metody oraz techniki uczenia się i nauczania z wykorzystaniem TIK. Wspieranie kreatywności i postaw proinnowacyjnych z wykorzystaniem TIK. Dobre praktyki i pomysły na wykorzystanie w szkole TIK. Przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów - bank pomysłów.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) 75 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 12.30-15.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-10-07
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: