TYTUŁ SZKOLENIA

Nauczyciel w roli coacha (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Definicja i istota coachingu. Aktywne słuchanie. Praca na zasobach. Konstruktywna informacja zwrotna. Rola pytań w rozmowie coachingowej. Metafora i wizualizacja jako narzędzia rozmowy coachingowej. Narzędzia coachingowe a motywacja wewnętrzna.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Zainteresowani nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych.
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 50 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2:
Wrocław3:
Wrocław4:
Wrocław5:
DODATKOWE INFORMACJE 15.00 - 17.00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-09-27
Wrocław
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
2021-12-08
Wrocław2
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
2022-01-24
Wrocław3
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
2022-03-30
Wrocław4
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
2022-06-14
Wrocław5
Zabierowska Lilianna
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: