TYTUŁ SZKOLENIA

Pomysły na zajęcia świetlicowe z plastyki - sieć współpracy nauczycieli (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Wyzwania współczesnego świata w kontekście celów zrównoważonego rozwoju. Rola szkoły w dążeniu do bardziej zrównoważonego świata. Wykorzystanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów do realizacji treści globalnych. Wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci oraz tworzenie płaszczyzny współpracy między szkołami.
OBSZAR TEMATYCZNY WYCHOWANIE I OPIEKA
ADRESAT Wychowawcy świetlicy, nauczyciele plastyki, zainteresowani nauczyciele
TYP SZKOLENIA sieci
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 16.00 - 17.30. Terminy: 2021-10-11; 2021-11-29. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-10-11
Wrocław
Kazańska Elżbieta
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: