TYTUŁ SZKOLENIA

Jak (sprze)dawać Boga? (zdalne)

OPIS SZKOLENIA 1. Budowanie autorytetu w oczach ucznia. 2. Aktywizajca uczniów na lekcjach religii. 3. Przekaz wiedzy katechetycznej wymaga odpowiedniego nastawienia uczniów i nauczyciela. Zrozumienie dlaczego i po co tu jestem. Uczeń i Mistrz. Odnalezienie wspólnego celu i wzajemne zrozumienie, to początek drogi.
OBSZAR TEMATYCZNY DYDAKTYKA: ogólna
ADRESAT Katecheci
TYP SZKOLENIA warsztaty
ILOŚĆ GODZIN 2
CENA (PLN) 50 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław2: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-221, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE 15:00-17:00. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2021-11-03
Wrocław
Krawczyk Marcin ks.
Logowanie / Rejestracja
2021-10-18
Wrocław2
Krawczyk Marcin ks.
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: