TYTUŁ SZKOLENIA

Kompetencje przyszłości, które należy rozwijać w pierwszej kolejności (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. Kompetencje kluczowe uczniów i kompetencje przyszłości. Przedsiębiorczość jako kompetencja przyszłości. Mobilność edukacyjna sposobem na rozwijanie kompetencji przyszłości potrzebnych na rynku pracy. Projekty edukacyjne drogą do rozwoju kompetencji przyszłości. Programowanie jako kompetencja XXI wieku. Wyzwania i zagrożenia przestrzeni cyfrowej dla edukacji. Kompetentny nauczyciel – przyszłość i rzeczywistość.
OBSZAR TEMATYCZNY Rozwój zawodowy nauczyciela
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 3
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Szanin Wiktor
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: