TYTUŁ SZKOLENIA

Procesy grupowe w pracy nauczyciela oraz wykorzystywanie psychozabaw podczas lekcji (rada szkoleniowa)

OPIS SZKOLENIA Doskonalenie kompetencji pragmatycznych nauczyciela polega na polepszeniu, udoskonaleniu jegoumiejętności transmisyjnych (związanych z przekazywaniem wiedzy). Ważna jest także uświadomienie w sprawie zmiany myślenia o procesie nauczania-uczenia się, o sposobach nabywania wiedzy przez dziecko i modelach bycia nauczycielem. Dotyczy to także wykorzystywania psychozabaw podczas lekcji, sposobów poznawania członków grupy; skutecznego komunikowanie czy aktywnego słuchania.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT Rada Pedagogiczna szkoły/placówki
TYP SZKOLENIA rada szkoleniowa
ILOŚĆ GODZIN 4
CENA (PLN) Cena do ustalenia w zależności od formy (stacjonarna lub zdalna) oraz ilości osób.
LOKALIZACJA
Wrocław: Szkolenie Rady Pedagogicznej we wskazanej placówce. Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE
WYBIERZ TERMIN
do ustalenia z placówką
Wrocław
Socha Dariusz
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: