TYTUŁ SZKOLENIA

Metoda narracyjna (storytelling) w nauczaniu języka obcego w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

OPIS SZKOLENIA Storytelling – definicja i charakterystyka. Kryteria wyboru historii, sposoby dostosowania materiału językowego do możliwości i umiejętności dzieci. Techniki w metodzie narracyjnej: czytanie, opowiadanie, stosowanie rekwizytów, włączanie dzieci w opowiadanie historii. Metoda narracyjna a rozwijanie receptywnych i produktywnych sprawności językowych –przykłady technik: pre-/while-/post-storytelling activities, metoda reagowania całym ciałem: TPR. Wskazówki praktyczne.
OBSZAR TEMATYCZNY Dydaktyka
ADRESAT Nauczyciele języków obcych w przedszkolach i SP
TYP SZKOLENIA warsztat
ILOŚĆ GODZIN 6
CENA (PLN) 192 zł
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.2): Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.3): Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.4): Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
Wrocław(gr.4): Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 14.00-19.00 19.11.2022 09:00-14:00 DODN we Wrocławiu, ul. Trzebnicka 42-44
WYBIERZ TERMIN
2022-11-19
Wrocław
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2023-01
Wrocław(gr.2)
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2023-02
Wrocław(gr.3)
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2023-04
Wrocław(gr.4)
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
2023-06
Wrocław(gr.4)
Czajkowska-Prokop Sabina
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: