TYTUŁ SZKOLENIA

Muzyka i plastyka w edukacji wczesnoszkolnej - możliwości realizacji celów kształcenia w formie zapobiegania problemom wychowawczym (zdalne)

OPIS SZKOLENIA Edukacja muzyczna i plastyczna - założenia programowe i treści kształcenia. Założenia artoterapii plastyką, muzyką i tańcem. Przygotowanie scenariuszy zajęć terapeutycznych w ramach realizacji treści programowych muzyki i plastyki.
OBSZAR TEMATYCZNY Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
ADRESAT Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
TYP SZKOLENIA sieć
ILOŚĆ GODZIN 20
CENA (PLN) bezpłatne
LOKALIZACJA
Wrocław: Ośrodek koordynujący: DODN we Wrocławiu, Dział Organizacji Szkoleń, tel. 508-691-035, 508-691-212, dos.wroclaw@dodn.dolnyslask.pl lub bezpośrednio z prowadzącym.
DODATKOWE INFORMACJE godz. 13.00-14.30. Narzędzie: Microsoft Office 365, Teams.
WYBIERZ TERMIN
2022-09-15
Wrocław
Grzanka-Osińska Ilona
Logowanie / Rejestracja
OCZEKIWANIA

Jeżeli masz pytanie dotyczące tego szkolenia możesz zadać je bezpośrednio prowadzącemu: